Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2015

 

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach wchodzą: budynek Domu Kultury w Żarkach i świetlice w Gminie Żarki.

Obecnie przy Domu Kultury działa 11 świetlic w: Zaborzu, Ostrowie, Przybynowie, Wysoce Lelowskiej, Kotowicach, Jaworzniku, Zawadzie, Suliszowicach, Jaroszowie i Czatachowie oraz Świetlica Środowiskowa w Żarkach.

 

Przy Domu Kultury w Żarkach działają zespoły śpiewacze i koła zainteresowań:

 1. osoby dorosłe:

 • Koło Sprawnych Rąk,

 • Lira z Żarek,

 • kółko brydżowe,

2. dzieci i młodzież:

 • Zumba dla dzieci,

 • zajęcia plastyczne,

 • Ognisko Baletowe – prowadzone przez baletmistrza Łukasza Zasika i akompaniatorkę Ninę Otręba

3. bez ograniczeń wiekowych:

 • zajęcia aerobikowe (STEP, TBC, Zumba),

 • nauka gry na gitarze.

 

W strukturę MGOK w Żarkach wpisują się również grupy:

Związek Emerytów i Rencistów w Żarkach,

Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach,

Związek Kombatantów w Żarkach,

Koło Związku Pszczelarzy.

 

W świetlicach wiejskich działają również zespoły śpiewacze:

 • Wysoczanki (Świetlica Wysoka Lelowska),

 • Kłos (Świetlica Jaworznik),

 • Ostrówiolinki (Świetlica Ostrów),

 • Carmen (Świetlica Przybynów) – zespół zawieszony od kwietnia 2015.

Zespoły reprezentują gminę na różnych konkursach i przeglądach.

 

 

 

Lista imprez i uroczystości organizowanych w 2015 roku:

 

4.01.2015

Koncert Kolęd i Jasełka, współorganizacja z SP Przybynów

8.01.2015

Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)

9.01.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

11.01.2015

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

19.01.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

23.01.2015

Spotkanie upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Żarki (współorganizacja)

2.02.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

7.02.2015

Maraton Zumby

9.02.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

02.02. - 13.02.2015

Akcja Zima w MGOK

14.02.2015

Koncert Walentynkowy "Polska muzyka filmowa"

16.02.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

2.03.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

5.03.2015

Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)

8.03.2015

Koncert z okazji Dnia Kobiet

14.03.2015

Wynajem sali na koncert zespołu "Lemon"

19.03.2015

Gminny Konkurs Recytatorski

20.03.2015

Spektakl teatralny "Rande-vu"

8.04.2015

Wernisaż wystawy "Piekno żydowskich cmentarzy..."

9.04.2015

Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)

17.04.2015

Akademia Katyńska w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żarkach

26.04.2015

Bieg Jurajskich Ścieżek – pomoc w organizacji

24,27.04.2015

Lekcje pokazowe Ogniska Baletowego w Żarkach

3.05.2015

Uroczystości związane z obchodami 3 Maja w Żarkach – Msza św., przemarsz i złożenie kwiatów,

akademia okolicznościowa w Domu Kultury

8.05.2015

Msza św. przy ruinach kościoła św. Stanisława

14.05.2015

Konkurs Piosenki Ludowej Przedszkolaków (współorganizacja z Przedszkolem w Żarkach)

27.05.2015

Uroczystości 25 – lecia Samorządu w Gminie Żarki

2.06.2015

Fetiwal Tańca (współorganizacja ze Szkolnym Klubem Sportowym Chamion z SP Żarki)

13.06.2015

Piknik Rodzinny w "lasku fabrycznym" we współpracy z Przedszkolem w Żarkach

.4.06.2015

Uroczysty koncert podopiecznych Ogniska Baletowego w Żarkach

17-19.06.2015

Wizyta "Muzeum na kółkach" w Żarkach

26-28. 06.2015

XXV Dni Żarek

3.07.2015

Biegaj z duchami – pomoc w organizacji

06.07. - 24.07.2015

Akcja Lato w Mieście

10.07.2015

Zabawa Związku Emerytów w Żarkach

12.08.2015

Kupiecki Sąsiek

23.08.2015

Zawody Nordic Walking w Suliszowicach

29.08.2015

Pokazy zabytkowych samochodów przy Żareckich Stodołach

30.08.2015

Udział zespołów śpiewaczych w Dożynkach Powiatowych w Koziegłowach

5.09.2015

Spotkanie z artystą Januszem Wędzichem na Targowisku Miejskim

9.09.2015

Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)

12.09.2015

Kupiecki Sąsiek. Turniej Sołecki 2015

9.10.2015

Uroczyste otwarcie Świetlicy w Jaroszowie

16.10.2015

Podwieczorek dla Seniora (współorganizacja)

18.10.2015

Wycieczka zespołów działających przy MGOK do Krakowa

19.10.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

22.10.2015

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy (pomoc w organizacji)

9.11.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

11.11.2015

Uroczystości z okazji 11 Listopada

14.11.2015

Jubileusz Związku Emerytów w Żarkach, zabawa, pomoc w organizacji

21.11.2015

Współorganizacja Zabawy Andrzejkowej w Domu Kultury

23.11.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

5.12.2015

Bajka "Smerfy" połączona z Mikołajem dla dzieci – współorganizacja

 

8.12.2015

Bajka dla dzieci z Przedszkola w Żarkach w wykonaniu Gimnazjalistów (pomoc w organizacji)

7.12.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

12 i 13.12.2015

Spektakl baletowy "Dziadek do orzechów" w wykonaniu Ogniska Baletowego w Żarkach

16.12.2015

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych - współorganizacja

21.12.2015

Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką

31.12.2015

Sylwester pod Gwiazdami

 

 

 

Dodatkowo pracownicy MGOK pomagali w przygotowaniu innych imprez i uroczystości na terenie gminy Żarki

 

 • piknik w Przybynowie,

 • Dożynki Parafialne w Przybynowie

 • Festyn i Dożynki Parafialne w Kotowicach,

 • spotkania Związku Emerytów i Rencistów w Żarkach,

 • piknik w Ostrowie,

 • Wybory Prezydenckie, do Izb Rolniczych, Parlamentarne, Referendum

 • pikniki z okazji Dnia Dziecka w Suliszowicach, Zaborzu,

 • spotkania z grupami przewodników, przedsiębiorców i innymi,

 • otwarcie Muzeum Dawnych Rzemiosł,

 • wyścig kolarski,

 • cykl spotkań Dla Seniorów,

 • losowanie osób zgłoszonych do instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła,

 • Dzień Dziecka w Suliszowicach

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 822

Utworzono dnia: 30.10.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

17.10.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Budżet

17.10.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

17.10.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

17.10.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

17.10.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku