„Młodzi na start”

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt.
„Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.
Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego,
kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30 roku życia, które utraciły pracę (umowy o
pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez
pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).
Oferujemy dotacje w wysokości 23.050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe w wys. 2.600 zł co m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia
firmy.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod
nr tel. 798 154 754.
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od 17.06.2021 do wyczerpania
miejsc w projekcie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Licznik odwiedzin: 162030