WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
 
Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo publiczne oraz w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa podczas zajęć wprowadzone zostają procedury:
1. Zajęcia odbywają się na sali widowiskowej i salach tematycznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Żarkach. Jednorazowo w salach prób przebywać może:
• sala widowiskowa: 40 osób + instruktor,
• sale tematyczne: 12 osób + instruktor.
2. Zachowanie bezpiecznego odstępu między uczestnikami (rekomendowane 2 m).
3. Zachowanie 10 minutowych przerw między zajęciami w celu dezynfekcji używanych
powierzchni oraz wietrzenie pomieszczenia.
4. Stosowanie maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, w sytuacji kiedy jest to
możliwe.
5. Dokładne umycie lub zdezynfekowanie rąk przy użyciu płynu dezynfekującego przed i
po zajęciach.
6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
7. W przypadku zauważenia oznak choroby niezwłoczne zgłoszenie tego faktu
instruktorowi prowadzącemu.
8. Zakaz przebywania na terenie obiektu osób z widocznymi objawami zakażenia.
9. Rodziców prosimy o nie pozostawanie na terenie obiektu w czasie trwania zajęć.

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin: 162028