Strukturę Ośrodka Kultury tworzą: Dom Kultury w Żarkach oraz 10 świetlic wiejskich: w Wysokiej Lelowskiej, Przybynowie, Ostrowie, Zaborzu, Czatachowie, Zawadzie, Jaroszowie, Suliszowicach, Jaworzniku i Kotowicach.
Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność kulturotwórczą na terenie gminy Żarki, stwarza warunki do prezentowania dorobku artystycznego poza granicami gminy (powiat, województwo, kraj).
W Domu Kultury prowadzone są zajęcia warsztatowe: plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne. Osoby starsze samotne znalazły miejsce w Związku Emerytów i Rencistów, którego siedziba znajduje się w naszej placówce. W ramach działalności Klubu odbywają się wieczorki towarzyskie, spotkania okolicznościowe, a także wieczorki taneczne.
W sposób atrakcyjny organizowany jest czas wolny od nauki szkolnej dla dzieci i młodzieży podczas wakacji.

Licznik odwiedzin: 162009