KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. (Dz.U 1000 z
2018)
Informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w
Żarkach z siedzibą : 42-310 Żarki, ul. Moniuszki 2; NIP: 577 168 76 58
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Domu Kultury.
3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym z Domem Kultury
oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie administratora, można o nie pytać osobiście,
listownie lub mailowo mgokzarki@op.pl , iod@ gimpmyszkow.pl.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Ochrony
Danych Osobowych,

Licznik odwiedzin: 162013